upp
top
upp
galleri
Längtan efter havet
62x90
Full fart
45x90
Eftersom jag ville ha mer dynamik i mina tavlor och en fyrkant sätter
 stop uppåt så satte jag på en trekant.
Förhoppning
45x90
Brinnande
vatten
65x32
Glödande 
stol
65x32
Blå eld
65x32
Känslor i form och färg
Längtan tar
aldrig slut
120x120